Email:
Katalaluan:
  Daftar di sini
  Utama Bantuan Hubungi Kami  


Langkah 1
Kontraktor perlu mengisi borang Pendaftaran Kontraktor yang disediakan di laman web ini dengan klik menu 'Daftar' untuk proses pendaftaran. Muatnaik dokumen-dokumen yang diperlukan.
* Profil syarikat
* Sijil pendaftaran syarikat
* Sijil Bumiputera (jika ada)
* Sijil pendaftaran MOF / PKK / CIDB
Langkah 2
Selepas mendapat kelulusan, kontraktor perlu membuat pembayaran secara online dengan menggunakan mod pembayaran FPX melalui sistem ini.
Langkah 3
Para kontraktor adalah dinasihatkan untuk selalu membuat semakan terhadap Status Pendaftaran Kontraktor. Sila rujuk tarikh resit pendaftaran anda. Pendaftaran hanya sah selagi tidak melebihi tarikh luput. Kontraktor di kehendaki memperbaharui pendaftaran apabila tempoh telah tamat.
 


© 2009 Majlis Perbandaran Kuantan.