Email:
Katalaluan:
  Daftar di sini
  Utama Bantuan Hubungi Kami  


Pendaftaran Pembekal Baru

Sila sediakan dokumen-dokumen syarikat anda untuk dimuat naik pada laman seterusnya.

Pendaftaran Akaun Pembekal
Nama Pemohon :
Email :
(email akan digunakan untuk login)
 
Katalaluan :
Katalaluan (ulang) :
(Pastikan katalaluan sama)


Permohonan Pendaftaran Kontraktor
Maklumat Syarikat
Nama Syarikat:
 
Ingin berdaftar sebagai : KONTRAKTOR KERJA PERUNDING
(Tanda satu sahaja) PENGINAPAN PEMBEKAL BEKALAN BAHAN
  PEMBEKAL PERKHIDMATAN
 
Alamat
 
Poskod Bandar Negeri
 
No Tel
No Fax      
   
   
Maklumat Sijil Pembekal / Kontraktor
         
Bil PERKARA/DOKUMEN NO.PENDAFTARAN TARIKH TAMAT
1 Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Kementerian Kewangan (KKM)
2 Salinan Sijil Akaun Pendaftaran Kontraktor Kementerian Kewangan Bumiputra (KKMB)
3 Salinan Sijil Pendaftaran Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
4 Salinan Sijil Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
5 Salinan Sijil Pendaftaran dari Suruhjaya Syarikat Malaysia (SSM).
6 Salinan Penyata Akauan Bank terkini
BANK PILIHAN
NO AKAUN
 


© 2009 Majlis Perbandaran Kuantan.